B:MOVED er eksperter på prosjektledelse og flytting av bedrifter

Etter over 12 års samlet erfaring innenfor rådgivning og prosjektledelse, begynte drømmen om å starte B:MOVED – et «Lean» selskap som skal være best på prosjektledelse og relokalisering for bedriftsmarkedet.

Alle ledere har et ansvar for at bedriften drives best mulig, spesielt i en endringsprosess. Vårt mål er at din bedrift tar riktige beslutninger, der resultatet blir en vellykket investering i helhetlige løsninger og gode vilkår for personalet, fremfor bare å investere i vegger. Vi tar utgangspunkt i de kriterier bedriften ser som viktige. Med utgangspunkt i avtalevilkår, arbeidsflyt, arbeidsplassløsning, omdømme og bedriftskultur, gir vi råd som gir dere de beste løsningene. Det fysiske miljø er et strategisk virkemiddel i organisasjonens trivsel, produktivitet og evne til å tilknytte seg nye arbeidstakere. Relokaliseringsprosessen er det ideelle tidspunktet for å forankre forandring, forbedring og ny atferd. I B:MOVED har vi kompetanse og innsikt i slike prosesser og vi forstår språket din ledergruppe snakker.

Vi ser at alle bedrifter er forskjellige, og vi vet at det derfor ikke finnes noen standardløsning. Veien til målet ligger i et godt gjennomført prosjekt hvor vi sammen skaper morgendagens arbeidsplass. Vårt team består av engasjerte medarbeidere med inngående kunnskap og lang erfaring innenfor prosjektledelse og kontorflytting. Vi kan bistå din bedrift med uavhengig rådgivere, gå inn som prosjektleder med fullt ansvar for budsjett og fremdrift, eller i en skreddersydd rolle vi utarbeider sammen.

Gjennomføringsrisiko i et prosjekt bør alle ledere være opptatt av! Flytting krever endring og omstilling som omfatter både organisasjonen, arbeidsprosesser og teknologi og bør derfor styres og ledes som prosjekt av en som har gjort dette før. Vi bistår enten du ønsker hjelp til å nå økonomiske og strategiske målsetninger, skape varig endring eller lande et prosjekt som har kjørt seg fast. Våre prosjektledere i B:MOVED, har stor kompetanse innen prosjektmetodikk og «best practice» i bransjen. Vi vet at utover metodikk og erfaring, så er de personlige lederegenskapene viktige i slike prosjekter. Evnen til å være prosessdriver og sikre bred forankring er noe B:MOVED er stolt av.

I slike prosjekter er det er viktig å speile strategiske målsetninger med interiørdesign slik at bedriftskulturen og designet jobber sammen. Det fysiske miljøet fungerer som et strategisk virkemiddel for å styrke organisasjonens trivsel, produktivitet og evne til å tilknytte seg nye arbeidstakere. Utformingen av kontor og møbler er derfor ikke kun valg av praktiske og funksjonelle løsninger for din hverdag, det er også en effektiv måte å presentere bedriftens verdier og kultur. Ved valg av material, kvalitet, farge og form kan man gi uttrykk for lekenhet, seriøsitet, fartstid og verdier.

Kontinuerlig kostnadsoptimalisering er en ledelsesutfordring. De bedriftene som forstår at dette er en viktig konkurransefaktor pleier ofte å være mer kostnadsbevisste. Derfor er vi stadig i kontakt med firmaer som gjennomgår en strategisk prosess med tanke på sine kostnader. Først og fremst står avveiingen om beliggenhet mot leienivå sentralt samt fokus på økt omsetning og dekningsbidrag, men også i hvilken grad gode innkjøpsrutiner- og systemer kan spille inn her? Innkjøpoptimalisering er et sentralt begrep i et flytteprosjekt. Vi bistår og/eller leder gjerne innkjøpsprosessen på vegne av din bedrift for å sørge for at dere får den beste avtalen gjennom en riktig konkurranse. Du tar egne valg og oppnår alltid beste pris på produkter i alle priskategorier. Flytting er en perfekt mulighet til reforhandling og utskifting av avtaler, og vi anbefaler alle å si opp alle avtaler ifbm. relokalisering. Deretter reforhandles og/eller konkurranseutsettes alt så det blir tilpasset dagens prisnivå og morgendagens kontor. Viktige strategier i innkjøpsprosessen er lav lojalitet til ikke-strategiske varer/tjenester, færre leverandører og jage kostnadseffektive distribusjonsløsninger. Vår ekspertise ligger i den merkantile delen, herunder garantier, priser, vilkår og kvaliteter.

Nettsiden bruker cookies for å tilpasse funksjonalitet og for å samle inn statistikk. Les mer.