B:MOVED har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert!

Vi er utrolig stolte av å kunne kunngjøre at vår bedrift er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert! Dette er et synlig bevis på vårt engasjement for ansvarlig og bærekraftig drift, og det gir oss et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer og grønn omstilling. Vi er dedikerte til å ta ansvar for våre miljøpåvirkninger og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er mer enn bare et symbol. Den innebærer også sterke koblinger mot FNs bærekraftsmål, som er en global felles visjon for å løse verdens mest presserende problemer. Som et Miljøfyrtårn er vi forpliktet til å bidra til oppfyllelsen av flere av disse målene, basert på de kriteriene vi oppfyller for sertifiseringen. Dette inkluderer blant annet å redusere vår miljøpåvirkning, fremme likestilling, ansvarlige innkjøpspraksis, og avfallshåndtering.

Vi oppfordrer også andre bedrifter til å ta steget mot en bærekraftig fremtid ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette er en konkret og målrettet vei mot å forbedre vårt miljøavtrykk og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Gjennom Miljøfyrtårn-sertifiseringen får man tilgang til verktøy, ressurser og ekspertise som hjelper bedrifter med å identifisere og implementere konkrete tiltak for miljøforbedringer, samt å følge opp og rapportere om fremdriften.

Vår Miljøfyrtårn-sertifisering er en viktig del av vår overordnede bærekraftsstrategi, som omfatter et helhetlig perspektiv på miljø, samfunn og økonomi. Vi er opptatt av å integrere bærekraft i alle aspekter av vår virksomhet, fra driftsprosesser og produktdesign til samarbeid med leverandører og engasjement i lokalsamfunnet. Miljøfyrtårn-sertifiseringen gir oss en strukturert tilnærming til å forbedre vår bærekraftsytelse og sikre at vi oppfyller relevante lover og forskrifter på området.

Nettsiden bruker cookies for å tilpasse funksjonalitet og for å samle inn statistikk. Les mer.