Rådgivning i valg av kontor

Alle ledere har et ansvar for at bedriften drives best mulig, spesielt i en endringsprosess.  Vårt mål er at din bedrift tar riktige beslutninger, der resultatet blir en vellykket investering i helhetlige løsninger og gode vilkår for personalet, fremfor bare å investere i vegger. 

Vi tar utgangspunkt i de kriterier bedriften ser som viktige. Med utgangspunkt i avtalevilkår, arbeidsflyt, arbeidsplassløsning, omdømme og bedriftskultur, gir vi råd som gir dere mer for pengene. 

Det fysiske miljø er et strategisk virkemiddel i organisasjonens trivsel, produktivitet og evne til å tilknytte seg nye arbeidstakere. Relokaliseringsprosessen er det ideelle tidspunktet for å forankre forandring, forbedring og ny atferd. I B:MOVED har vi kompetanse og innsikt i slike prosesser og vi forstår språket din ledergruppe snakker.

Vi har gjennomført en rekke vellykkede prosjekter og bistår med vår erfaring og kunnskap innenfor valg av riktige løsninger for dere. 

Du skal være trygg på at vi sørger for en tydelig, effektiv og målrettet prosess.

Vi samarbeider med flere søkemeglere som kan bistå dere i prosessen med å søke nye lokaler dersom dere ikke ønsker å søke lokaler i egen regi. 

Nettsiden bruker cookies for å tilpasse funksjonalitet og for å samle inn statistikk. Les mer.