Oppfølging av byggeprosessen til ditt kontor

Å følge opp en flytteprosess til et kontor er en stor og tidkrevende oppgave. Det krever en god del planlegging, oppfølging og organisering. Derfor kan det være flere viktige ting som blir oversett i en slik prosess. Har du en plan? La oss som eksperter ta ansvar for oppfølgingen av byggeprosessen til ditt kontor.

Kontor i nybygg eller i eksisterende lokaler?

Grunnen til at dere flytter er gjerne basert på en endring i bedriften. Kanskje har dere hatt en vekst i antall ansatte? Eller flytter dere grunnet forretningsmessige forhold? Uansett hva grunnen er vil vi gjerne følge opp byggeprosessen til deres nye kontorlokale!

Har dere bestemt om den neste kontorlokasjonen blir i et nybygg eller eksisterende lokale? Det er fordeler og ulemper med begge valgene, men uavhengig av hva dere velger kan vi bidra i byggeprosessen til å skape deres nye drømmekontor. La fantasien få spinne, mens vi oppfyller ønskene!

Kontorflytting med god oppfølging

Byggeprosessen blir fulgt opp via møter, hvor både dere og entreprenøren har flere ansvarsområder. Om dere ønsker kan vi bistå dere som leietaker i møtene, enten som rådgiver eller som representant. Vi sørger for at dette blir levert som avtalt:

  • Beslutningsgrunnlaget
  • Kvaliteten
  • Løsningene

Om prosessen virker både overveldende og tidkrevende, vil vi anbefale å få hjelp av noen som har gjort det i årevis. Vi i B:MOVED vet beste vei til deres nye drømmekontor!

Hva er utfordringene i en flytteprosess?

Gjennom flytteprosessen kan det oppstå flere utfordringer, som nye behov eller ønsker om oppgraderinger underveis i prosjektet. Det er derfor viktig med en tydelig og god dialog hele veien, og dette skal vi hjelpe dere med.

Det kan også være ting underveis som dukker opp i prosjektet som kan kreve en oppgradering eller nedskalering av hva som egentlig stod i den opprinnelige avtalen. Derfor er det viktig å vite at dersom dette skulle oppstå kan det komme et tillegg.

Dette bistår vi med i byggeprosessen til ditt nye kontor:

  • Planlegging
  • Oppfølging
  • Endringer og oppgraderinger underveis
  • Kontroll av kostnader
  • Ansvar for at alt gjøres i henhold til opprinnelig kontrakt

B:MOVED hjelper deg med oppfølgingen

Vi ønsker å gjøre byggeprosessen til kontoret deres enklere, og påtar oss derfor så mye ansvar som dere ønsker. B:MOVED har god erfaring med hva som skal til for en god oppfølging. Ta kontakt med oss i dag på post@bmoved.no eller 920 15 700, for oppfølging av byggeprosessen til deres kontor!

Nettsiden bruker cookies for å tilpasse funksjonalitet og for å samle inn statistikk. Les mer.