Innkjøps- og anskaffelsesbistand

Alle har et ønske om at bedriften skal bli mest mulig verdifull. Kontinuerlig kostnadsoptimalisering er en viktig faktor i arbeidet mot å nå dette målet. Man ser ofte et mønster mellom leders målrettet arbeid for kostnadsforbedring og gode nøkkeltall hos bedriften. Er man mer bevisst bedriftens faste og variable kostnader har man et konkurransefortrinn. B:Moved tilbyr rådgivning og veiledning så din bedrift kan bli mest mulig kostnadseffektiv.

Den strategiske prosessen rundt kostnadsoptimalisering har en rekke trinn og faktorer som raskt kan øke bedriftens verdi. Prosesser og strategier som kan gjøre din bedrift mer kostnadseffektiv er:

  • Flytting og relokalisering
  • Innkjøpsoptimalisering
  • Anskaffelsesbistand

Flytting og relokalisering

Leiekostnaden er en av de største postene i bedriftens regnskap. Derfor er det vesentlig at lokalet bedriften utnytter er optimalt og skreddersydd for nettopp din bedrift. Riktig lokale er ikke bare nyttig for å gjøre et godt arbeid, det er også med på å øke bedriftens verdi.

En leiekontrakt kan ofte ha et langt tidsløp. Det er derfor stor sannsynlighet for at både din bedrift og leiemarkedet har endret seg siden nåværende leiekontrakt ble inngått. Det er følgelig nyttig med tanke på optimalisering av bedriften, å revurdere lokaler etter endt leieperiode. Er leiekontrakten på nåværende lokaler i ferd med å løpe ut, er dette en god mulighet til å reforhandle og utskifte avtaler. Nye lokaler betyr strategisk arbeid mot en bedre bedrift med et godt konkurransefortrinn.

B:Moved veileder bedriften gjennom flytteprosessen

B:Moved har kunnskapen og kompetansen til å veilede din bedrift gjennom hele flytteprosessen. Vi utvikler en strategisk plan for relokaliseringen, og hjelper bedriften med oppgradering av både leiekontrakt og lokale. Vi vet at det ikke finnes en standardløsning, hver bedrift har sitt særpreg og karakter. Vi skreddersyr derfor løsningen til din bedrift.

Innkjøpsoptimalisering

Det vil være lønnsomt for bedriften å være bevisst bedriftens innkjøpskostnader, og kontinuerlig revurdere disse. Redusering av kostnader er ofte synonymt med økning av bedriftens resultat. Analyse av behov og kostnader gir økt bevissthet og innsyn i bedriftens økonomi og totale kostnader. B:Moved tilbyr rådgivning og bistand gjennom hele innkjøpsprosessen.

B:Moved kan også lede innkjøpsprosessen på vegne av din bedrift og sørge for at dere får den beste avtalen gjennom riktig konkurranse. Vi jobber for at bedriften får beste pris på produkter i alle priskategorier.

Vi vet at viktige strategier i innkjøpsprosessen er valg av riktig leverandør, bruk av færre leverandører og utskiftning av ikke-strategiske varer og tjenester. B:Moved vil alltid jobbe for at din bedrift skal få de mest kostnadseffektive distribusjonsløsningene.

Vi hjelper din bedrift

B:Moved hjelper deg så din bedrift blir mest mulig kostnadseffektiv. Har du spørsmål om våre tjenester for kostnadsoptimalisering. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere på telefon 920 15 700 eller mail post@bmoved.no for en uforpliktende samtale om våre løsninger. Vi er alltid her for å hjelpe deg og din bedrift.

Nettsiden bruker cookies for å tilpasse funksjonalitet og for å samle inn statistikk. Les mer.