Avvikling og tilbakestilling av gamle lokaler

Har du husket å tenke på det gamle lokalet midt opp i all flyttingen? Det er mye forarbeid som må gjøres før man flytter fra de gamle lokalene, og det oppstår også oppgaver etter utflyttingen. Vi i B:Moved bistår og hjelper deg både med det nye og det gamle kontoret!

Hvordan avvikle gamle kontorer?

Som standard i leiekontrakter omhandler et avsnitt fraflytting, hvor både fremgangsmåte og tilbakelevering er beskrevet. Ofte må leietaker gi beskjed til utleier i god tid, slik at de sammen kan gjennomføre en befaring av kontoret. Dette bør skje 6-12 måneder før bedriften skal flytte, slik at det er tid til tilbakestillingen av kontoret. Etter befaringen vil kravene til tilbakestillingen av kontoret defineres.

Vi i B:MOVED hjelper dere med:

  • Tilbakestilling og vedlikeholdsetterslep i de gamle lokalene.
  • Flytte rekvisita og eventuelt det som skal med til det nye lokalet, fra det gamle.
  • Sørger for at tiltak som blir avtalt gjennomføres.

Tilbakestilling av lokaler

Vi i B:Moved kan bistå deg slik at tilbakeleveringen av kontoret  foregår på en ryddig og oversiktlig måte. Det er vanlig at utleier forventer at lokalet leveres tilbake i tilnærmet samme tilstand som da dere tok over, med unntak av “normal slitasje og elde”. Vi i B:MOVED hjelper til med rådgivning og veiledning gjennom hele tilbakestillings- og flytteprosessen.

Tømming av gamle lokaler på en miljøvennlig måte

Når man flytter til nye lokaler er det sjeldent man tar med seg alt man tidligere har hatt, både på grunn av slitasje og behov. Dersom dette er tilfellet for dere, vil det stå igjen møbler og andre ting i det gamle kontoret, som trengs å fjernes. Har dere tenkt på hva dere skal gjøre med dette?

Vi ønsker å tømme lokalet på en mest mulig miljøvennlig måte, og prioriterer gjenbruk. Først vil vi prøve å selge eller donere bort møblene, før vi eventuelt leverer de fra oss på en miljøstasjon.

Utvask av gamle kontorlokaler

Etter at kontoret er tømt er det siste som gjenstår utvask, og dette skal være i henhold til bransjestandard. Denne type vask er en grundig vask som i tillegg til normal rengjøring inkluderer:

  • Glassflater
  • Fuger
  • Støvkanter i alle høyder
  • Ventilasjonsstusser
  • Boning, med mer.

I forhold til vask passer vi på at avtaler holdes, standarden er som forventet og at det er kostnadseffektivt for dere.

Vi hjelper deg med flytteprosessen

Vi ønsker å gjøre din flytting så enkel og ryddig som mulig, og vil derfor bistå deg og din bedrift gjennom hele prosessen. Vi i B:MOVED har god erfaring og vet hva som må til for å gjøre flytteprosessen morsom og effektiv. Ta kontakt med oss i dag på 920 15 700 eller post@bmoved.no for å få gode tips og hjelp til tilbakestilling av kontoret!

Nettsiden bruker cookies for å tilpasse funksjonalitet og for å samle inn statistikk. Les mer.