Smitteverntiltak

Informasjon til våre kunder og samarbeidssaker
For å følge myndighetenes pålegg, gjennomfører B:MOVED følgende tiltak:

Vi har innført hjemmekontor for alle ansatte. PC-utstyr bringes hjem til ansatte, og det er kun høyst nødvendig oppmøte på kontoret.

Vi vil likevel etterstrebe å være fullt operative, og sørge for at produksjon og leveranser ikke lider under den ekstraordinære situasjonen vi er i. Alle ansatte vil fortsette å være koblet opp mot epost, server og filarkiv. Møter gjennomføres via Microsoft Teams. Vi vil fremdeles være tilgjengelig på telefon, epost, Skype og Teams.

For operative prosesser er det noe annerledes. Her opprettholder vi bemanningen uten at det går på bekostning av myndighetenes pålegg. Vi har strenge tiltak for å overholde våre forpliktelser. Våre underentreprenører melder inn daglig hvis deres virksomhet blir berørt. Her rapporteres eventuelle smittede, personer i karantene og status på driften relatert til koronautbruddet.

Tiltak på operative prosesser

  • Mannskapet som er aktive i prosjekt er pålagt å holde 1 meters avstand til hverandre
  • Prosjektene øker frekvensen på renhold av berøringsflater på operativt flyttemateriell til et minimum av tre ganger per uke. Eks vasking av berøringsflater på transportbur og dollytraller
  • Mannskapet som er aktive i prosjekt er pålagt å jobbe med hansker og følge til enhver tids gjeldene regler og påbud for munnbind og andre påbudte tiltak
  • På prosjektene opprettes det antibac-stasjoner i alle inngangspartier
  • De som fast jobber ute på oppdrag skal ta ansvar for å desinfisere typiske berøringspunkter på prosjektene minimum to ganger pr. dag (dørhåndtak, kraner, brytere, knapper, kaffemaskiner mv.)
  • Mannskapet som er aktive i prosjektet skal spise på forskjellige tidspunkt slik at antallet som oppholder seg i samme rom holdes på et absolutt minimum.
  • Mannskapet gjøres ansvarlig for å rengjøre og desinfisere flater som er benyttet gjennom spisepausene.
  • Det skal henges opp oppslag med relevant informasjon fra bla. FHI på status, håndhygiene o.l. på oppdragene.
  • B:MOVED tar initiativ til eventuelle øvrige tiltak som kan redusere smittefaren i prosjektene.
  • I tillegg må prosjektene gjøre en vurdering av tiltak som iverksettes dersom noen oppdager smitte eller symptomer på dette.

Alle møter i regi av B:MOVED vurderes avlyst/utsatt inntil videre som følge av smittefare. Dette gjelder primært møter med fem eller flere deltagere.

For møter med færre enn fem deltagere – og som er virksomhetskritiske – skal risiko vurderes og tilrettelegges i tråd med hygieneråd.

Nettsiden bruker cookies for å tilpasse funksjonalitet og for å samle inn statistikk. Les mer.